Framtiden

Framtiden

Det tredje världskriget.

Bibeln´s profetiorPosted by Bror 25 Sep, 2012 19:13

Bibelns profetior talar om ett tredje världskrig!

Och så säger Guds Ord, att "eld och svavel" skall falla från himmelen och förgöra de ogudaktiga. Det kan inte tydas till annat, än att Gud tillåter ett omfattande atombombskrig, som kommer att rena jorden från all synd.

Varför måste det bli ett tredje världskrig? Förklaringen är, att liksom ondskan och orättfärdigheten på Noas tid och på Lots tid bara växte och blev alltmer förvärrad och då det inte fanns något annat medel att rena jorden med, så tog Gud sin välsignelse ifrån människorna så att de blev utelämnade till de onda makterna. Och på så sätt förgjorde de ogudaktiga och orättfärdiga människorna sig själva genom sina egna onda gärningar.

Se vidare förklaring. Klicka här: http://369614.hotellet.bahnhof.net/index1Z.htm

 • Comments(4)//framtiden.frikyrka.se/#post14

Tacka Gud!

Bibeln´s profetiorPosted by Bror 28 Dec, 2011 17:01

Om du vill uppleva en kontakt med himmelens Gud och Jesus Kristus i din ande då skall du börja att tacka Gud Och Kristus. Se närmare förklaring: Klicka på den bifogade länken här! http://369614.hotellet.bahnhof.net/Tack.htm

 • Comments(3)//framtiden.frikyrka.se/#post13

Guds Kärlek förmår allt! 1 Kor. kap. 13.

Bibeln´s profetiorPosted by Bror 02 Sep, 2011 16:51

Guds Kärlek förmår allt! 1 Kor. kap. 13.

Till sina lärljungar sade Jesus: "Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Om icke vetekornet faller i jorden och dör, så förbliver det ett ensamt korn; men om det dör, så bär det mycken frukt." Joh. 12:24.

Se förklaring: http://369614.hotellet.bahnhof.net/1Kor13X.html

 • Comments(1)//framtiden.frikyrka.se/#post12

Varje människa är sin egen domare!

Bibeln´s profetiorPosted by Bror 26 Oct, 2010 18:27

Bibeln säger, att: "Vad människan sår, det skall hon ock skörda." Gal. 6:7.

Vi lever utan tvekan i en mycket andlig mörk tid då orättfärdiga människor tror att de kan göra vad de vill med Guds Ord och med sina medmänniskor utan att de skall drabbas av det orättfärdiga och onda som de själva har sått. Se förklaring på den bifogade länken. http://369614.hotellet.bahnhof.net/GudsBarn.html

 • Comments(1)//framtiden.frikyrka.se/#post11

Frigörelse till ett nytt andligt liv genom Jesus Kristus.

Bibeln´s profetiorPosted by Bror 22 Oct, 2010 10:50

Bibeln lär, att varje människa påverkas av sin tro. Därför sade Jesus Kristus, att: "Såsom du tror, så må ske dig." Matt. 8:13. Klicka på länken här. http://369614.hotellet.bahnhof.net/AndFrihet.html

 • Comments(0)//framtiden.frikyrka.se/#post10

Felaktiga tankar.

Bibeln´s profetiorPosted by Bror 21 Oct, 2010 17:17
Felaktiga tankar kan förstöra ditt liv!
Bibeln säger, att den som inte fullständigt helgat sig åt himmelens Gud, kan utan att veta om det, bli ledd att arbeta åt djävulen. Ty då Jesus och hans lärljungar var ute på sjön hade djävulen med stormens hjälp tagit kontroll och makt över lärljungarnas tankar. Se förklaring...Klicka här!

 • Comments(4)//framtiden.frikyrka.se/#post9

Julhälsning 2009

Bibeln´s profetiorPosted by Bror 17 Dec, 2009 13:10

Julens budskap handlar om Guds Kärlek till oss människor! 1 Kor. kap. 13.

Många människor som jag talat med blir mycket upprörda då man börjar tala med dem om Jesus Kristus och himmelens Gud. De menar att kristendomen som är verksam i vår tid har tappat kontakt med Bibelns Jesus Kristus och Bibelns Gud.

De pekar på att ledarna inom kristenheten har ändrat bibeltexterna så att de tappat det andliga budskapet och därför så har de vänt sig bort ifrån kyrkornas oandliga verksamhet.

Jag har då försökt, att upplysa dem om, att djävulen på Jesu tid och på apostlarnas tid. Och i alla tider har försökt att ändra på Guds heliga sanningar. Och det var därför som Jesus sade, att han skulle sända den helige Ande till vår hjälp. Joh. 14:26.

Och de människor, som har tagit emot Jesus Kristus och den helige Ande i sin ande kan inte bli lurade. Ty Jesus sade, att: "Himmel och jord skall förgås, men mina ord skola aldrig föegås." Matt. 24:35.

Då det gäller julens budskap om Jesu födelse, så har kyrkorna likställt Jesu födelse, med människornas fysiska födelse, vilket blir ett villfarelsens budskap. Ty Guds mening med, att Han sände Jesus Kristus till vår värld, är att vi människor skall ta emot Jesus Kristus i vår ande. Och där vi, som aposteln Paulus kan säga, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig." Gal. 2:20.

Jesu Kristi liv började inte här på jorden. Ty bibeln säger, att Jesus Kristus är från evighet till evighet. Och därför så upplyste han sina lärljungar och sade, att: "Jag har kommit ner från himmelen, icke för att göra min, (alltså djävulens) vilja, utan Guds vilja." Joh. 6:48.

Den som läser bibeln kan tydligt se, att julfirandet i vår tid har förvandlats till ett hedniskt julfirande.

I historien kan vi läsa om, att i Sverige blandade man julen med den fornsvenska fruktbarhetsfesten, och midvinterfesten, som skulle ge god skörd under det nya året. Man dyrkade Solgudens dag den 25 december och man hade sexorgier, drack öl och offrade människor till gudarnas minne.

I vår tid har julen blivit en stor affärsrörelse. I ett flertal tidningar kan man läsa om, att: "Handeln räknar med rekord till jul. Enligt Svensk handels prognos för julhandeln 2009 så landar den på en ny rekordsiffra: 61,3 miljarder kronor.

Vad är då skillnaden på julfirandet i vår tid och den fornsvenska fruktbarhetens och midvinterfestens firande. Ja, vad är skillnaden?

Se vidare beskrivning av julfirandet. På den bifogade länken här!

http://369614.hotellet.bahnhof.net/Jul2009.html

Fridshälsningar

Gatumissionär Bror Espegren

 • Comments(6)//framtiden.frikyrka.se/#post8

Världskrig

Bibeln´s profetiorPosted by Bror 09 Jun, 2009 09:14

Så säger Guds ord: Själva grunden, som utlöser det tredje världskriget är, att både Palestina och Israel vill ha Jerusalem, som sin huvudstad.

Men nu säger Guds ord, att om det är något, som Israel kan offra sitt liv för så är det Jerusalem. Och de menar, att de inte kan avstå en enda kvadratcentimeter av Jerusalem till Palestina ty de anser, att om de avstår någon allra minsta del av Jerusalem då sviker de löftet, som Gud gav till Abraham, ty Gud sade till honom, att: "Jag skall giva dig och din säd efter dig det land, där du nu bor såsom främling, hela Kanaans land, till evärdlig besittning, och jag skall vara deras Gud." 1 Mos. 17:8.

Man försöker på alla sätt, att skapa en fred mellan Palestina och Israel men världens regeringar och de styrande har ingen möjlighet, att kunna stoppa den profetiska katastrofen, som närmar sig med stormsteg, därför att ingen makt i världen kan göra Guds profetior om intet. Se hemsida,

http://369614.hotellet.bahnhof.net/index1Z.htm

B.E.

 • Comments(1)//framtiden.frikyrka.se/#post7

Tredje världskriget!

Bibeln´s profetiorPosted by Bror 30 May, 2009 15:24

Bibelns profetior upplyser oss om, att hela världen står på gränsen till en enorm katastrof, ett tredje världskrig, som berör hela mänskligheten!

Guds profetior talar om, att "eld och svavel" skall falla från himmelen och förgöra de ogudaktiga. Det kan inte tydas till annat, än att Gud tillåter ett omfattande atombombskrig, som kommer att rena jorden från all synd.

Varför måste det bli ett tredje världskrig? Förklaringen är, att liksom ondskan och orättfärdigheten på Noas tid och på Lots tid bara växte och blev alltmer förvärrad och då det inte fanns något annat medel att rena jorden med, så tog Gud sin välsignelse ifrån människorna så att de blev utelämnade till de onda makterna. Och på så sätt förgjorde de ogudaktiga och orättfärdiga människorna sig själva genom sina egna onda gärningar.

Samma sak kommer att ske nu i vår tid. De orättfärdiga och onda människorna förgör sig själva på grund av den ständigt växande ogudaktigheten och orättfärdigheten, som finns i deras ande och i deras gärningar, inom alla världsliga områden.

Och på samma sätt förgör de religiösa människorna sig själva: Ty de har i vår tid vänt sig bort ifrån himmelens Gud och bort ifrån Jesu Kristi och apostlarnas budskap, då de t.ex. mot Guds Ord välsignar homofiler och lesbiska.

Jesus Kristus varnade och jämförde vår tid med Noas och Lots tid och sade vad som skulle ske den sista tiden, att: "Såsom det skedde på Noas tid, så skall det ske vid Människosonens tillkommelse. Såsom människorna levde på den tiden, före floden: de åto och drucko, män togo sig hustrur, och hustrur gåvos åt män, ända till den dag, då Noa gick in i arken; och de visste av intet, förrän floden kom och tog dem allasammans bort - så skall ske vid människosonens tillkommelse." Matt. 24:37-39.

Och liksom på Noas tid är det människorna, som bär skulden, till det som kommer att ske, därför att människorna har vänt Gud ryggen och styr världen med all slags orättfärdighet och all slags ondska.

Jesus Kristus jämförde vår tid med Noas tid, och så säger Bibeln om Noas tid, att: "När HERREN såg att människornas ondska var stor på jorden, och att deras hjärtans alla uppsåt och tankar beständigt voro allenast onda, då ångrade HERREN att han hade gjort människorna på jorden, och han blev bedrövad i sitt hjärta...Men jorden blev alltmer fördärvad för Guds åsyn, och jorden uppfylldes av våld. Och Gud såg att jorden var fördärvad, eftersom allt kött vandrade i fördärv på jorden. Då sade Gud till Noa: Jag har beslutit att göra ände på allt kött, ty jorden är uppfylld av våld som de öva; se, jag vill fördärva dem tillika med jorden." 1 Mos. 6:5-6, 11-13.

Så kommer också, att ske i vår tid. Ty vi ser här i bibeltexten Rom. 1:18-32, att människorna i vår tid liksom på Noas tid, brydde sig mer om det köttsliga och värdsliga, än Guds rättfärdighet. Och på grund av människornas orättfärdighet, växte ondskan dag för dag tills vattenfloden kom och tog dem allesammns bort. 1 Mos. 6:1-2.

På samma sätt växer ondskan i vår tid på grund av människornas orättfärdighet. Skillnaden är, att på Noas tid var det en vattenflod, som tog bort de onda människorna, som hängav sig till att leva i orättfärdighet.

I vår tid kommer den världsomfattande katastrofen på grund av att människorna vänt sig bort ifrån Guds heliga sanningar, som i sin tur framkallar ett tredje världskrig.

Bibelns profetior jämför särskilt Lots tid med vår tid. Ty Bibeln säger, att människorna vände sig på den tiden bort ifrån Gud och de bytte bort Guds sanningar mot lögn och dyrkade och tjänade det skapade framför Skaparen. På samma sätt gör människorna i vår tid. Och så säger Guds Ord till de ogudaktiga i vår tid, som har utbytt det naturliga umgänget mot ett onaturligt, att: "Guds vrede uppenbarar sig från himmelen över all ogudaktighet och all orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycka sanningen."

"Vad man kan känna om Gud är nämligen uppenbart bland dem; Gud har ju uppenbarat det för dem. Ty hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudomshärlighet hava ända ifrån världens skapelse varit synliga, i det att de kunna förstås genom hans verk."

"Så äro de då utan ursäkt. Ty fastän de hade lärt känna Gud, prisade och tackade de honom dock icke såsom Gud, utan förföllo till fåfängliga tankar; och så blevo deras oförståndiga hjärtan förmörkade."

"När de berömde sig av att vara visa, blevo de dårar och bytte bort den oförgänglige Gudens härlighet mot beläten, som voro avbilder av förgängliga människor, ja ock av fåglar och fyrfotadjur och krälande djur."

"Därför prisgav Gud dem i deras hjärtans begärelser åt orenhet, så att de med varandra skändade sina kroppar. De hade ju bytt bort Guds sanning mot lögn och tagit sig för att dyrka och tjäna det skapade framför Skaparen, honom som är högtlovad i evighet, amen."

"Fördenskull gav Gud dem till pris åt skamliga lustar: deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt; sammalunda övergåvo ock männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes i lusta till varandra och bedrevo styggelse, man med man."

"Så fingo de på sig själva uppbära sin villas tillbörliga lön."

"Och eftersom de icke hade aktat det något värt att taga vara på sin kunskap om Gud, gav Gud dem till pris åt ett ovärdigt sinnelag, till att bedriva otillbörliga ting. Så hava de blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet, elakhet; de äro fulla av avund, mordlust, trätlystnad, svek, vrångsinthet; de äro örontasslare, förtalare, styggelser för Gud, våldsverkare, övermodiga, stortaliga, illfundiga, olydiga mot sina föräldrar, oförståndiga, trolösa, utan kärlek till sina egna, utan barmhärtighet mot andra."

"Och fastän de väl veta vad Gud har stadgat såsom rätt, att nämligen de som handla så förtjäna döden, är det dem icke nog att själva så göra, de giva ock sitt bifall åt andra som handla likaså." Rom. 1:18-32.

I samband med, att människorna vänt sig bort ifrån himmelens Gud och istället, börjat dyrka och tjäna det (världsliga), alltså att dyrka och tjäna det skapade framför Skaparen så har synden och ondskan växt fram med stormsteg i vår tid.

Jesus visste, att om människorna tjänade och dyrkade det världsliga då skulle de också få skörda vad de själva hade sått. Och därför sade han, att: "...på jorden skall ångest komma över folken, och de skola stå rådlösa vid människohavets och vågornas dån..." Luk. 21:25.

Jesus jämförde särskilt Noas tid med vår tid.

1: Ondskan och ogudaktigheten växte på Noas tid fram till en oundviklig katastrof. 1:a Mos. 6:5,6,11-13.

2: Gränslinjerna mellan det världsliga och andliga utplånades. Bibeln beskriver hur: Guds söner som är en förebild på församlingarna i dag, hur de beblandade sig med jordens döttrar likamed de världsliga livet. Se likheten i dag, t.ex. hur Ekumeniken fångat människorna i sitt religiösa världsliga system. Se Jak. 4:4. 1:a Mos. 6:1-2.

3: På Noas och Lots tid rådde en utpräglad materialism. Luk. 17:27.

4: På Noas och Lots tid rådde en häpnadsväckande ohörsamhet. Gud talade genom Noa under en lång tid och varnade människorna, men de lyssnade inte. Bibeln nämner, att endast 8 personer blev räddade när katastrofen kom.

5: På Noas och Lots tid rådde en ohygglig andlig förblindelse. Matt. 24:39.

När floden kom: "visste de av intet." Fastän Noa på flera olika sätt förkunnade Guds ord så skrattade man och förlöjligade honom på olika sätt. Nu gör de halvreligiösa och ljumma kristna detsamma mot de förkunnare, som vågar tala Guds heliga sanningar. Och särskilt de sanningar, som talar om helgelse och om Jesus Kristus född i människans ande genom tro.

6: Syndafloden var tydligt förutsagd av Gud. 1:a Mos. 6:13-21. Jfr Matt. 26:21.

7: Syndafloden drabbade endast de ogudaktiga. 1:a Mos. 7:23. Heb. 11:7. Jfr Upp. 3-10.

8: Syndafloden avsåg, att rena jorden från den ondska, som var rådande. 1:a Mos. 6:5-7.

Guds ord har varnat oss tydligt och klart för hur det skulle bli den sista tiden och säger, att: "Många skola varda renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga (de ljumma kristna) skola öva sin ogudaktighet, och ingen ogudaktig skall förstå detta; men de förståndiga skola förstå det." Dan. 12:10.

Se tydligare beskrivning på bifogad länk. http://369614.hotellet.bahnhof.net/index1Z.htm

Fridshälsningar

Gatumissionär Bror Espegren

 • Comments(3)//framtiden.frikyrka.se/#post6

Vedermödan i vår tid! Matt. 24:21-22.

Bibeln´s profetiorPosted by Bror 29 May, 2008 08:38

Jag har hört många bekännande kristna, som sagt, att de är lyckliga och glada, för de säger, att de inte skall vara med i Vedermödan.

För en tid sedan hörde jag i TV en pingstpastor, som sade, att han var så lycklig och glad för han skulle inte vara med i Vedermödan.

I strid mot Guds Ord var han helt övertygade om, att Vedermödan inträder, efter att Jesus hämtat sin Brud.

Men bibeltexten visar att han och många andra, som har den här felaktiga uppfattningen har fel. Ty bibeltexten talar, tydligt om, att de frälsta och Helgade kommer att vara med i Vedermödan. Ty Jesus sade mycket tydligt, att: "Och om den tiden (alltså Vedermödans tid) icke bleve förkortad, så skulle ingen människa kunna bli frälst; men för de utvaldas skull skall den tiden bliva förkortad." Matt. 24:22.

De utvalda, som Jesus nämner här i bibeltexten är utan tvekan, Jesu Kristi andliga Brud och för deras skull skall Vedermödans tid bli förkortad.

Finns det någon värre Vedermöda, som kan drabba en bekännande kristen, än att ha en tro i strid mot Guds ord. Ja, att vara så andligt förblindad, så att människan inte ser sanningen, och tror, att det som är fel, är rätt i Guds ögon?

Varför blir det då fel? Jo, de som påstår sig vara kristna i vår tid och inte öppnat sin ande och tagit emot Guds Ande såsom Jesus lovat, de är helt utelämnade till villfarelsens och mörkrets makter.

Det finns unga kristna i dag, som aldrig har hört talas om, att Jesus lovat och sagt, att: "Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag har sagt eder." Joh. 14:26.

Utan tvekan kan vi se det andliga förfallet, hur mörkrets makter kraftigt förökats i de olika kyrkorna. De som tillhör den äldre genaretionen, de kan tydligt se, att det andliga livet, som var verksamt på 30 fram till 60-70-talet nu är helt borta i
kyrkorna.

I dag har man tystnat och talar mycket lågmält i kyrkorna om Jesu löfte där Jesus lovade, att han skulle sända Hjälparen den helige Ande till oss. Jesus visste, att om vi saknar den helige Andes ljus och ledning då är vi helt överlämnade till
villfarelsen och mörkrets makter.


Den helige Ande har en mycket allvarlig uppgift i vår tid, ty Jesus sade, att: "När han kommer, skall han låta världen få veta sanningen i fråga om synd och rättfärdighet och dom: i fråga om synd, ty de tro icke på mig; i fråga om rättfärdighet, ty jag går till Fadern, och I sen mig icke mer; i fråga om dom, ty denna världens furste är nu dömd."


Den helige Ande har en särskilt uppgift ty Jesus sade, att Han: "Skall han leda eder fram till hela sanningen. Ty han skall icke tala av sig själv, utan vad han hör, allt det skall han tala; och han skall förkunna för eder vad komma skall. Han skall förhärliga mig, ty av mitt skall han taga och skall förkunna det för eder. Allt vad Fadern har, det är mitt; därför sade jag att han skall taga av mitt och förkunna det för eder." Joh. 16:5-15.

Det finns hopp till förändring för den som vill ty Jesus sade: "Såsom du tror, så må det ske dig." Matt. 8:13.

Det betyder, att om vi vänder om i vår felaktiga tro och börjar tänka och tala i enlighet med Guds ord då skall vi få uppleva Guds rika välsignelse både i dag och i evighet.

Fridshälsningar

Bror Espegren

 • Comments(1)//framtiden.frikyrka.se/#post5

Det andliga kan aldrig förstås med den fysiska hjärnan!

Bibeln´s profetiorPosted by Bror 27 May, 2008 11:49

I ett Tv-program hörde jag, att journalisten frågade en vetenskapsman om han trodde att Gud fanns. Vetenskapsmannen svarade, att det var människan själv, som med sina tankar skapade en Gud. I programmet talade man om, att man inom hjärnforskningen försökte mäta hur olika hjärnceller påverkades vid en religiös andlig upplevelse.

Många människor och särskilt den fysiska vetenskapen har inte förstått Jesu ord där Jesus säger ang. andliga upplevelser och den fysiska världen, att: "Mitt rike är icke av denna världen." Joh. 18:36.

Det betyder, att det andliga kan aldrig förstås med den fysiska vetenskapen. Det var därför som aposteln Paulus sade i brevet till Korintierna då det gällde det världsliga, att: "Allt det som var mig en vinning, det har jag för Kristi skull räknat såsom en förlust. Ja, jag räknar i sanning allt såsom förlust mot det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. Ty det är för hans skull som jag har gått förlustig alltsammans och nu räknar det såsom avskräde, på det att jag må vinna Kristus och bliva funnen i honom, icke med min egen rättfärdighet, den som kommer av lag, utan med den rättfärdighet som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten av Gud, på grund av tron. Ty jag vill lära känna honom och hans uppståndelses kraft och få känna delaktighet i hans lidanden, i det jag bliver honom lik genom en död sådan som hans." Filipperna 3:7-10.

I brevet till Korintierna säger Paulus efter det att han blivit omvänd till en andlig Kristen, att: "Vi hava icke fått världens ande, utan den Ande som är av Gud, för att vi skola veta vad som har blivit oss skänkt av Gud. Om detta tala vi ock, icke med sådana ord som mänsklig visdom lär oss, utan med sådana ord som Anden lär oss; vi hava ju att tyda andliga ting för andliga människor. Men en världslig fysisk människa tager icke emot vad som hör Guds Ande till. Det är henne en dårskap, och hon kan icke förstå det, ty det måste utgrundas på ett andligt sätt." 1 Kor. 2:12-14.

Hälsar

Bror Espegren

 • Comments(2)//framtiden.frikyrka.se/#post4

Jesus säger: "Du vet icke!"

Bibeln´s profetiorPosted by Bror 27 May, 2008 10:55

Lyssna! Bibeln talar varnade om vilken makt djävulen har i vår tid. Det var därför som Jesus sade: "Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun."

"Du säger ju: Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet'; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken." Upp. 3:15-22.

Med tanke på den makt, som djävulen har så uppmanar Guds ord oss i Johannes första brev, 4 Kapitlet och säger: "Mina älskade, tron icke var och en ande, utan pröven andarna, huruvida de äro av Gud." 1 Joh. 4:1.

Bror Espegren

 • Comments(1)//framtiden.frikyrka.se/#post3

Såsom på Noas tid!

Bibeln´s profetiorPosted by Bror 26 May, 2008 15:01

Vi lever i en mycket mörk andlig tid. I sin Kärlek har himmelens Gud och Jesus Kristus tydligt varnat och samtidigt givit oss vägledning hur vi skall göra. Se den bifogade länken.

http://www.frikyrka.se/Stefanus.html

Fridshälsningar

Gatumissionär

Bror Espegren

 • Comments(1)//framtiden.frikyrka.se/#post2

Guds Kärlek förmår allt!

Bibeln´s profetiorPosted by Bror 26 May, 2008 13:01

Gus Kärlek förmår allt, för den som tror. Klicka på den bifogade länken.

http://369614.hotellet.bahnhof.net/1Kor13X.html

Hälsar Gatumissionär

Bror Espegren

 • Comments(4)//framtiden.frikyrka.se/#post1